• u bespaart op uitvaartkosten
  • kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd
  • kennis van de regio en de mensen
  • goede prijsafspraken met verschillende dienstverleners

Bijverzekeren

Ieder lid van Uitvaartvereniging Algemeen Belang Winschoten-Delfzijl E.O. is standaard verzekerd volgens het ABW of het OWM dienstenpakket (verschil tussen beide pakketten staat op de website onder het kopje Pakketten).

De pakketwaarde wordt door de vereniging uitgedrukt in een geldwaarde. Bij een overlijden wordt dit in natura uitgekeerd.

Afhankelijk van uw wensen kan deze waarde beneden de kosten van de uitvaart liggen.

Het kan dus raadzaam zijn om een aanvullende verzekering af te sluiten. Op deze manier voorkomt u dat de nabestaande(n) met extra kosten te maken krijgen.

Over de zaken waarvoor u zich wilt gaan bijverzekeren kunt u contact opnemen met de door ons gecontracteerde uitvaartverzorger Eefting. Die kan dan aangeven op basis van uw wensen voor welk bedrag u zich zou kunnen bijverzekeren.

Voor hoeveel geld moet ik me laten bijverzekeren?

Als gevolg van de door ons bedongen kortingen bij zowel het UVC (Uitvaart Centrum) als de uitvaartverzorger Eefting, liggen de kosten van uw plechtigheid substantieel lager dan gemiddeld.

De totale kosten van een uitvaart zijn afhankelijk van uw eigen persoonlijke wensen en die van de nabestaande(n). Voor de persoonlijke wensen kunt u gebruik maken van het zgn. wensenboekje. Dit is een handige leidraad voor het invullen van uw wensen. De boekjes kunt u krijgen bij de door ons gecontracteerde uitvaartverzorger Eefting.

U kunt bij een verzekeraar zelf kiezen voor een verzekerd bedrag. De verzekerde bedragen kunnen variëren, u kunt denken genoeg te hebben aan een verzekerd bedrag van € 3.000 maar het staat u ook vrij om een bedrag te kiezen van bijvoorbeeld € 10.000.

Waar kan ik bijverzekeren

U bent volledig vrij om hier een keus in te maken.

Als u het plan heeft om bij te verzekeren zult u voor een dergelijke verzekering op zoek moeten gaan naar een levensverzekeraar. De keus op dat gebied is groot.

Het is goed u te realiseren dat sommige levensverzekeraars tot een grotere verzekeraar behoren die ook natura-uitvaartverzekeringen in het pakket hebben, die overeenkomen met de diensten die behoren bij uw lidmaatschap van onze vereniging. Het is dan misschien geschikter een levensverzekeraar te kiezen die zich enkel richt op zogenaamde risicoverzekeringen.

Wat zijn de bijkomende kosten?

Als bijkomende kosten kunt u onder andere denken aan:

  • advertentiekosten;
  • consumpties tijdens de uitvaartplechtigheid;
  • kosten van een grafsteen;
  • huur van een graf;
  • dankbetuigingskaarten;
  • bloemstukken;
  • kosten van een urn.