• u bespaart op uitvaartkosten
  • kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd
  • kennis van de regio en de mensen
  • goede prijsafspraken met verschillende dienstverleners

Contributies

Contributie ABW-dienstenpakket 2024 (Pakket 1)

De hoogte van de jaarlijkse bijdrage (premie) wordt elk jaar door de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het bestuur vastgesteld, en indien noodzakelijk, gewijzigd. In de Algemene Ledenvergadering van 25 oktober 2023 is de contributie voor het jaar 2024 vastgesteld. De contributie zal met 8 % stijgen ten opzichte van de contributie over het jaar 2023. De basis van de contributieverhoging is twee keer de verwachte inflatie.

Keuze voor nieuwe leden van 50 tot en met 65 jaar (keuze ABW-dienstenpakket)

Mensen in de leeftijd van 50 tot en met 75 jaar die lid willen worden, hebben de volgende keuze:

Keuze 1: - kiezen voor de premie behorend bij de tariefklasse die behoort bij zijn/haar leeftijd bij aanmelding, of;

Keuze 2: - kiezen voor de premie behorend bij de tariefklasse 45 - 49 jaar mét daarnaast in het eerste jaar het betalen van een éénmalige inkoopsom behorend bij de leeftijd bij aanmelding.

Twee voorbeelden van de te maken keuze voor nieuwe leden van 50 tot en met 65 jaar, zijn verderop op deze pagina opgenomen.

De contributies voor het jaar 2024 zijn als volgt vastgesteld:

2024 Leeftijd Leeftijd Leeftijd Leeftijd Leeftijd Leeftijd Leeftijd Leeftijd
Bij aanmelding 18 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 65
Premie per jaar € 77,84 € 91,27 € 101,69 € 125,71 € 144,54 € 166,52 € 222,00 € 293,39

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.

De contributieklasse waarin u bij aanvang van uw lidmaatschap bent ingedeeld, blijft ieder jaar gelijk. Contributiewijzigingen voorbehouden.

Tabel inkoopsom (ABW-dienstenpakket) 

Indien u de leeftijd van 50 jaar hebt bereikt, kunt u zich inkopen door het betalen van een inkoopsom. U betaalt het eerste jaar het tarief uit onderstaande tabel. Vervolgens betaalt u de jaarlijkse premie behorend bij de bovenstaande tariefklasse 45 - 49 jaar ad € 133,83.

Leeftijd Inkoopsom 2024
50 € 59,89
51 € 84,06
52 € 109,42
53 € 133,21
54 € 261,67
55 € 380,60
56 € 494,78
57 € 624,81
58 € 769,12
59 € 881,70
60 € 1.029,20
61 € 1.144,94
62 € 1.270,24
63 € 1.405,03
64 € 1.546,18
65 € 1.673,04
66 € 1.773,00
67 € 1.868,46
68 € 1.961,56
69 € 2.052,38
70 € 2.140,98
71 € 2.226,76
72 € 2.309,49
73 € 2.388,90
74 € 2.464,76
75 € 2.537,01

(Leeftijd bij aanmelding)

Nadere uitleg keuze:

Voorbeeld 1

U bent 62 jaar en wilt lid worden. U heeft de volgende keuze: Keuze 1:kiezen voor de premie behorend bij de tariefklasse die behoort bij uw leeftijd. Bij deze keuze dient u per jaar € 293,39 aan premie te betalen (tariefklasse 60 - 64 jaar). Keuze 2:kiezen voor de premie behorend bij de tariefklasse 45 - 49 jaar mét daarnaast in het eerste jaar een éénmalige inkoopsom.

Bij deze keuze dient u een éénmalige inkoopsom van € 1.270,24 te betalen én de jaarpremie, een bedrag van € 144,54 per jaar (tariefklasse 45 - 49 jaar). De keuze is afhankelijk van uw persoonlijke en financiële situatie.

Voorbeeld 2

U bent 51 jaar en wilt lid worden. U heeft de volgende keuze: Keuze 1:kiezen voor de premie behorend bij de tariefklasse die behoort bij uw leeftijd. Bij deze keuze dient u per jaar € 166,52 aan premie te betalen (tariefklasse 50 - 54 jaar). Keuze 2:kiezen voor de premie behorend bij de tariefklasse 45 - 49 jaar mét daarnaast in het eerste jaar een éénmalige inkoopsom.

Bij deze keuze dient u een éénmalige inkoopsom van € 84,06 te betalen én de jaarpremie, een bedrag van € 144,54 per jaar (tariefklasse 45 - 49 jaar). Dus een totaalbedrag in het eerste jaar van € 228,60 en vervolgens de jaren daarna de lagere jaarpremie van tariefklasse 45 - 49 jaar. Ook deze keuze is afhankelijk van uw eigen persoonlijke, financiële situatie.

Contributie OWM-dienstenpakket 2024 (pakket 2)

De contributie voor het jaar 2024 voor het OWM-dienstenpakket is vastgesteld op € 35,- per jaar per persoon (2023: € 32). Indien u lid wilt worden voor het OWM-dienstenpakket én u bent ouder dan 50 jaar, dan kunt u zich inkopen door het betalen van een inkoopsom.

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.

Tabel inkoopsom (OWM-dienstenpakket)

Indien u de leeftijd van 50 jaar hebt bereikt, kunt u zich inkopen door het betalen van een inkoopsom. U betaalt het eerste jaar het tarief uit onderstaande tabel. Vervolgens betaalt u de jaarlijkse premie ad € 35,-.

Leeftijd Inkoopsom 2024
50 € 60,06
51 € 90,33
52 € 121,00
53 € 152,14
54 € 183,63
55 € 215,51
56 € 247,77
57 € 280,41
58 € 313,37
59 € 346,57
60 € 380,00
61 € 413,59
62 € 447,28
63 € 481,06
64 € 514,84
65 € 548,55

(Leeftijd bij aanmelding)

ALGEMEEN

Ieder lid is in het lopend jaar vanaf 2-1 contributie verschuldigd. Dus als een lid in het lopend jaar overlijd is het voor het betreffend jaar contributie verschuldigd.

Indien u inzage wilt in de contributietarieven van voorgaande jaren kunt u dit bij ons kantoor opvragen, tel 0597-412577 (alleen tijdens onze openingsuren)