Statuten en Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement en Statuten ABWD
De Statuten zijn vastgesteld na de fusie in 2016. Deze zijn gewijzigd in de algemene ledenvergadering 2023. In de bijlage staan de aangepaste statuten. 
Verder lezen