• u bespaart op uitvaartkosten
  • kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd
  • kennis van de regio en de mensen
  • goede prijsafspraken met verschillende dienstverleners

Klachtenregeling uitvaartvereniging ABWD

Hebt u klachten over de verzorging of afwikkeling van de uitvaart of over onze uitvaartvereniging? Hieronder leest u hoe u uw klacht kunt indienen.

Klacht over verzorging, begrafenis of crematie

Hebt u een klacht over de verzorging van de overledene, de begrafenis of crematie? Dan verzoeken wij u in eerste instantie contact op te nemen met de uitvaartverzorger. De vaste uitvaartverzorger van uitvaartvereniging ABWD is Uitvaartverzorging Eefting, tel. (0597) 412628.

Klacht over onze uitvaartvereniging

Hebt u een klacht over onze uitvaartvereniging? Neem contact op met uitvaartvereniging ABWD . In veel gevallen kunnen wij klachten snel en eenvoudig oplossen. Is dat niet het geval, dan zoeken wij naar een passende oplossing.

Hoe sneller, hoe beter

Hebt u een klacht, schroom dan niet en wacht niet met het melden. Want meestal is het zo: hoe sneller wij het weten, hoe gemakkelijker wij het kunnen oplossen. Klachten over situaties van meer dan vijf jaar geleden kunnen wij helaas niet meer in behandeling nemen.

Hoe kunt u een klacht indienen bij uitvaartvereniging ABWD?

Telefonisch

U kunt uw klacht telefonisch bespreken met een medewerker van ons kantoor in Winschoten, T (0597) 412 577. Ook kunt u bellen om op afspraak langs te komen. Ook kunt u contact opnemen met onze contactpersoon J. van Dijk, T (0597) 412 577.

Schriftelijk

U kunt uw klacht schriftelijk indienen. Wij ontvangen dan graag een omschrijving van uw klacht en uw contactgegevens. U kunt uw klacht per e-mail indienen via info@abwd.nl of per post naar:

Uitvaartvereniging ABWD
Postbus 229
9670 AE Winschoten

Oplossing niet naar wens?

Voor elke klacht zoeken we naar de beste oplossing. Bent u het niet eens met de uitkomst? Dan kunt u een bezwaar indienen bij ons bestuur. Na ontvangst van uw bezwaar krijgt u een ontvangstbevestiging. Het bestuur beoordeelt uw klacht opnieuw en komt zo snel mogelijk met een reactie. Aangezien ons bestuur niet dagelijks bijeen komt, kan de behandeling van uw klacht enige tijd duren. Zo nodig houden we u tussentijds op de hoogte van de voortgang. Om uw klacht in behandeling te kunnen nemen, moet deze de volgende onderdelen bevatten:

  • een duidelijke en volledige omschrijving van de klacht
  • uw naam- en adresgegevens, telefoonnummer en eventueel e-mailadres
  • uw lidnummer
  • kopieën van informatie die relevant is voor uw klacht

U kunt uw bezwaar per post sturen naar

  • Het bestuur van uitvaartvereniging ABWD
  • postbus 229
  • 9670 AE Winschoten

Klacht over de afwikkeling van de uitvaart

Betreft uw klacht de (financiële) afwikkeling van de uitvaart en komt u er met ons niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij stichting KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening), T (070) 3338960.