Algemeen Leden Vergadering 21 september 2022

Het bestuur is voornemens om de algemene ledenvergadering 2022 uit te stellen.

Immers een ALV in mei a.s. betekent dat in april de voorbereidingen hiervoor gereed moeten zijn.

Onduidelijk is hoe het corona-virus met maatregelen na deze datum nog onder ons is.

Om nu al helderheid te geven zal de ALV worden gehouden in de Boschpoort, Het Bosplein 2 te Winschoten op 21 september 2022.

Via publicatie in de media zullen we dit uitstel t.z.t mededelen.