• u bespaart op uitvaartkosten
  • kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd
  • kennis van de regio en de mensen
  • goede prijsafspraken met verschillende dienstverleners

Uitvaartvereniging ABWD: Algemeen Belang Winschoten-Delfzijl

Uitvaartvereniging Algemeen Belang Winschoten-Delfzijl is dé uitvaartvereniging voor Oost-Groningen, in het bijzonder de gemeenten Oldambt en Eemsdelta met als grootste plaatsen Winschoten, Scheemda, Delfzijl en Appingedam.

Maak uw wensen kenbaar in een wensenboekje

Hebt u speciale wensen voor uw uitvaart? Dan is het goed om die schriftelijk vast te leggen. Hiervoor kunt u gebruikmaken van uw persoonlijk wensenboekje. Hoe meer u hierin vastlegt, hoe gemakkelijker u het maakt voor uw nabestaanden. Want dan hoeven zij in een tijd van rouw zo min mogelijk beslissingen te nemen.

U kunt hiervoor een  een gratis persoonlijk wensenboekje verkrijgen bij onze uitvaartverzorger Eefting. tel 0597 - 412 628 of 0596 - 633 049

Bijverzekeren

Wilt u dat er naast de diensten in uw ABW- of OWM-uitvaartpakket bij uw overlijden meer producten of diensten worden vergoed? Bijvoorbeeld de extra wensen, zoals u die hebt vastgelegd in uw persoonlijke wensenboekje? Maar wilt u de rekening voor die extra’s tijdens uw uitvaart niet neerleggen bij uw nabestaanden? Dan is het mogelijk om u bij te verzekeren. Als uitvaartvereniging bieden wij helaas geen aanvullende verzekeringen.

Wat kunt u bijverzekeren?

Er zijn veel verschillende aanbieders van aanvullende verzekeringen die u veel verschillende mogelijkheden bieden. Veel verzekeringen vergoeden daarbij ook de diensten die u al verzekerd hebt via onze uitvaartvereniging. Dan zou u dubbel verzekerd zijn. Daarom is het goed om u te laten adviseren door een partij met kennis van aanvullende overlijdensrisicoverzekeringen. Wilt u hierover meer informatie, dan kunt u daarvoor bijvoorbeeld contact opnemen met onze uitvaartverzorger Eefting Uitvaartverzorging.

Wat zijn de bijkomende kosten?

Er zijn zo veel bijkomende kosten als u wensen hebt. Van advertentie- en dankbetuigingskosten tot consumpties, bloemstukken of live-muziek tijdens de uitvaartplechtigheid, van de kosten van een grafsteen, urn of bijvoorbeeld gedenksieraad tot de huur van een graf. Er zijn vele mogelijkheden voor elk budget.

Een korte historie van onze vereniging

Onderlinge Begrafenisvereniging Algemeen Belang Winschoten-Delfzijl e.o. U.A. werd opgericht op 16 februari 1940 met als doel ‘Voor leden een eervolle begrafenis te waarborgen door eendrachtige samenwerking, elkaar steunend in droeve dagen van rouw. Eén voor allen en allen voor één.’ Tijdens de oprichtingsvergadering meldden zich gelijk 200 gezinshoofden aan, goed voor een totaal van 750 leden.

Oprichting in oorlogstijd

1940

Onze vereniging kende een enigszins valse start. Want al bij de officiële erkenning als rechtspersoon waren de Tweede Wereldoorlog en bezetting in volle gang. In het najaar van 1940 - nog voordat de vereniging daadwerkelijk actief was - vroeg de voorzitter zich af of door de sterk veranderende omstandigheden de vereniging wel van start kon gaan. De leden accepteerden het voorstel van het bestuur om eventuele hogere kosten te dekken door middel van een contributieverhoging. En dus konden de feitelijke activiteiten van de vereniging op 1 februari 1941 van start gaan

Uitbreiding verzekerd pakket met crematie

1978

Hoewel er al tijdens de oprichtingsvergadering werd gesproken over een standpunt betreffende crematies - op dat moment landelijk nog slechts ongeveer één procent van de uitvaarten - duurde het tot 1978 voordat het verzekerde pakket werd uitgebreid met diensten op het gebied van crematies. De naam ‘begrafenisvereniging’ dekte de lading niet meer. Daarom is de naam gewijzigd in Onderlinge Uitvaartvereniging Algemeen Belang Winschoten-Delfzijl e.o. U.A.

Oprichting Uitvaartcentrum Oost-Groningen

1984

In 1984 werd Uitvaartcentrum Oost-Groningen opgericht. Dit rouwcentrum met crematorium aan de Acacialaan in Winschoten is voor ⅓ deel eigendom van onze uitvaartvereniging. Ook hebben wij zitting in de directie van dit uitvaartcentrum.

Uitbesteding van uitvaartorganisatie

1999

Onze vereniging voerde tot 1999 zelf de uitvaarten uit. In dit jaar besloot het bestuur de uitvoering volledig uit te besteden aan een externe uitvaartorganisatie. We sloten hiervoor een overeenkomst met Eefting Uitvaartverzorging. Met deze uitvaartverzorger met vestigingen in Winschoten, Delfzijl en Sappemeer hebben wij tot op de dag van vandaag een overeenkomst voor het verzorgen van de complete uitvaart en alles wat daarbij komt kijken, van moment van overlijden tot nazorg na de uitvaart.

Eigen onderkomen in Winschoten

2013

Vele jaren had onze vereniging geen eigen pand. Daarin kwam in 2013 verandering toen wij ons eigen kantoor aan de Zeefbaan 16 in Winschoten in gebruik namen. Intussen zijn in we 2021 verhuisd naar Zeefbaan 1c te Winschoten

Heden

2021

Uitvaartvereniging Algemeen Belang Winschoten-Delfzijl is een gezonde vereniging met ruim 11.000 leden. De zeven bestuursleden van onze vereniging zijn vrijwilligers, dus wij geven het geld van onze leden niet uit aan dure directies en kantoorgebouwen. Wij signaleren dat bij (vrijwel) alle uitvaartverenigingen het ledenaantal structureel daalt. Dat is ook bij ons het geval. Er worden minder jongeren lid dan er door sterfgevallen afvallen.

Toekomst

> 2021

Natuurlijk hebben wij geen glazen bol. Desondanks zijn wij overtuigd van het bestaansrecht van onze vereniging, ook op de lange termijn. Want nog altijd maken vele mensen dankbaar gebruik van onze diensten en hebben zij profijt van de lagere kosten van de uitvaart. Onze visie is dat samenwerking met andere uitvaartverenigingen een positieve ontwikkeling zou zijn. Want door samenwerking in de regio kunnen wij onze krachten bundelen. En daarvoor willen wij ons sterk maken.