• u bespaart op uitvaartkosten
 • kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd
 • kennis van de regio en de mensen
 • goede prijsafspraken met verschillende dienstverleners

Kies uit een van onze uitvaartpakketten

Als lid van onze uitvaartvereniging hebt u keuze uit twee dienstenpakketten. De verschillen in beide pakketten bestaat uit de hoeveelheid producten en diensten die wij vergoeden bij de uitvaart en de hoogte van de contributie. Zo bieden wij voor iedereen een uitvaartpakket op maat.

Uitvaartpakketten 1 (ABW) en 2 (OWM)

pakket 1 - ABW pakket

Een zeer uitgebreid pakket en waarvoor u een aantrekkelijke premie betaalt. Leden met uitvaartpakket 1  (ABW pakket) krijgen de volgende diensten volledig vergoed , (met uitzondering van eventuele weekend-, feestdagen-, avond-, nacht- en wachttoeslagen):

zie specificaties bij:

 • Begrafenis
 • Crematie 
Lid worden

bij begrafenissen (ABW pakket)

 1. De algehele verzorging van de begrafenis door een uitvaartonderneming, waaronder:
 • o Laatste verzorging en kisten van overledene door personeel van de uitvaartonderneming;
 • o Regeling van de begrafenis;
 • o Verzorgen doktersformaliteiten;
 • o Aangifte van overlijden bij de gemeente;
 • o Aanvragen verlof tot begraven;
 • o Reservering van de begraafplaats;
 • o Begeleiding van de begrafenis;
 1. Standaard uitvaartkist volgens door bestuur van de vereniging met uitvaartonderneming overeen[1]gekomen model;
 2. Vervoer van de overledene door middel van een rouwauto van de plaats van overlijden naar de plaats van opbaren binnen Nederland. (De kosten van de rouwauto naar plaats van overlijden zitten niet in het pakket);
 3. Vervoer van de overledene door middel van een rouwauto van de plaats van opbaren naar de dichtstbijzijnde begraafplaats;
 4. Sierdeken voor het dekken van de kist;
 5. Condoleanceregister;
 6. 50 stuks standaard (gehamerd grijs) rouwbrieven en bijpassende enveloppen;
 7. Akte van overlijden;
 8. Opbaring gedurende 5 dagen in het Uitvaartcentrum Oost-Groningen B.V.;
 9. Indien opbaring elders, de kosten hiervan tot maximaal 50% van het geldende ongekorte basistarief voor de opbaring voor maximaal 5 dagen in het Uitvaartcentrum Oost-Gronin[1]gen B.V.;
 10. Gebruik van het Uitvaartcentrum Oost-Groningen B.V. (exclusief consumpties koffiekamer) op basis van het basistarief zonder toeslagen en aanvullende kosten op/van de in gebruik zijnde ruimtes;
 11. Het graf aansluitend aan de begrafenis gedurende 6 weken voorzien van een naambordje, indien ter plaatse gebruikelijk;
 12. Een volgwagen van de plaats waar de uitvaartdienst plaatsvindt naar de dichtstbijzijnde begraafplaats.
 13. Vrij te besteden bedrag ad € 500, uitvaartgerelateerd en onderbouwd aan de hand van nota’s.
Lid worden

bij crematies (ABW pakket)

 1. de algehele verzorging van de crematie door een uitvaartonderneming, waaronder: 
  • laatste verzorging en kisten van overledene door personeel van de uitvaartonderneming;
  • regeling van de crematie;
  • verzorgen doktersformaliteiten;
  • aangifte van overlijden bij de gemeente;
  • reservering van het crematorium;
  • begeleiding van de crematie;
 2. crematiekist volgens door bestuur van de vereniging met uitvaartonderneming overeengekomen model;
 3. vervoer van de overledene door middel van een rouwauto van de plaats van overlijden naar de plaats van opbaren binnen Nederland. (De kosten van de rouwauto naar plaats van overlijden zitten niet in het pakket);
 4. vervoer van de overledene door middel van een rouwauto van de plaats van opbaren naar het dichtstbijzijnde crematorium. ; 
 5. sierdeken voor het dekken van de kist; 
 6. condoleanceregister;
 7. 50 stuks standaard (gehamerd grijs) rouwbrieven en bijpassende enveloppen ;
 8. akte van overlijden;
 9. opbaring gedurende 5 dagen in het Uitvaartcentrum Oost-Groningen B.V.;
 10. indien opbaring elders, de kosten hiervan tot maximaal 50% van het geldende ongekorte basistarief voor de opbaring voor maximaal 5 dagen in het Uitvaartcentrum Oost-Groningen B.V.;
 11. kosten van verassing inclusief milieu/NER toeslag en basistarief behandelingskosten asbestemming (Verstrooien van de as op het verstrooiiingasterrein van het Crematorium - in of zonder aanwezigheid familie);
 12. gebruik van het Uitvaartcentrum Oost-Groningen B.V. (exclusief consumpties koffiekamer) behorend bij een plechtigheid van 60 minuten. 
 13. Vrij te besteden bedrag, ad € 300, uitvaart gerelateerd en onderbouwd aan de hand van nota’s
 •  

 

Indien nabestaanden de verzorging van de uitvaart laten uitvoeren door derden — niet-zijnde de uitvaartleider van de gecontracteerde uitvaartonderneming — wordt een vergoeding verstrekt na ontvangst van een gespecificeerde declaratie waarbij de vergoeding nimmer meer zal bedragen dan de pakketwaarde, zoals die door het bestuur is vastgesteld.

Lid worden

Uitvaartpakket 2 - OWM pakket

Een basispakket tegen een lage premie, speciaal voor 18-jarigen en studenten. Uitvaartpakket 2 geeft recht op de volgende diensten bij de begrafenis of crematie:

Het verzekeringspakket geeft recht op de volgende diensten bij de uitvaart of crematie

 1.  De diensten van de uitvaartleider (uitsluitend door personeel van de gecontracteerde uitvaartonderneming), waaronder
  • Het afleggen van de overledene
  • Laatste verzorging en kisten van de overledene door personeel van de uitvaartonderneming
  • Het verzorgen van een bewijs van overlijden en overige formaliteiten;
  • Het bespreken van een graf of het crematorium;
  • Het regelen van het vervoer van de overledene en de nabestaanden op de dag van de uitvaart;
  • Hulp bij het opstellen van de rouwbrief en het regelen van het drukwerk.
 2. Vervoer van de overledene door middel van een rouwauto van de plaats van opbaring naar de dichtstbijzijnde begraafplaats of crematorium.
 3. Een volgwagen van de plaats waar de uitvaartdienst plaatsvindt naar de dichtstbijzijnde begraafplaats of crematorium.
 4. Het drukken van vijftig standaard rouwbrieven en bijpassende enveloppen.
 •  

Indien nabestaanden de verzorging van de uitvaart laten uitvoeren door derden — niet-zijnde de uitvaartleider van de gecontracteerde uitvaartonderneming — wordt een vergoeding verstrekt na ontvangst van een gespecificeerde declaratie waarbij de vergoeding nimmer meer zal bedragen dan de pakketwaarde, zoals die door het bestuur is vastgesteld.

Om lid worden van dit pakket bel naar 0597 - 41 25 77